Rada Jednostki POMOCNICZEJ NR 18 W MURCKACH

WYBORY I PIERWSZA SESJA

10 stycznia 2010

 

10 stycznia 2010 roku w naszej dzielnicy zorganizowane zostały wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki. W wyniku głosowania do Rady zostały wybrane następujące osoby: Antkowiak Beata, Broda Jan, Brzozowski Janusz, Koziar Barbara, Kroczek Irena, Niesporek Krzysztof, Pocwa Barbara, Sikora Rafał, Stalmach Henryk, Sternal Jakub, Szweda Sylwester, Winkler Eugeniusz, Zabłocki Józef, Ziomek Marek, Żaczek Janusz. Zgodnie ze statutem, kadencja będzie trwała 4 lata od dnia kolejnych wyborów.

Miesiąc później, podczas pierwszej sesji, radni w głosowaniu tajnym wybierali Przewodniczącego, Zarząd i Sekretarza.

Przewodniczący Rady: Jan Broda

Wiceprzewodniczący Rady : Eugeniusz Winkler

Przewodnicząca Zarządu : Beata Antkowiak

Wiceprzewodniczący Zarządu : Marek Ziomek

Sekretarz Zarządu : Sylwester Szweda

 

Roczny harmonogram Spotkań RJP nr 18 na rok 2012